Afsluttede projekter - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

Hvad laver vi ? > Projekter
Tidligere CeHoS projekter - scroll nedad og bliv klogere

 

Kemiske solfiltre

Vi har undersøgt effekter af kemiske solfiltre hos mennesker, i dyrestudier og i vandmiljøet. 
Danskernes eksponering til UV-filtre
Projektleder: Anna-Maria Andersson. Afsluttet i foråret 2015

Sammenhæng mellem børns udsættelse for UV-filtre og deres vækst og kønshormoner
Projektleder: Hanne Frederiksen. Afsluttet i foråret 2015

Vurdering af UV-filtres potentielle hormonforstyrrende effekter
Projektleder: Ulla Hass. Afsluttet i foråret 2013. Læs rapporten HER og se publicerede artikler om emnet HER
 

Phthalater

Phthalater er plastblødgørere, der bruges i en række produkter. Vi har undersøgt sammenhængen mellem udsættelse for phthalater og en række forskellige sundhedsparametre.
Phthalateksponering og effekter på brystvæv hos børn: en ny biomarkør 
Projektleder: Anders Juul. Afsluttet i 2011. Se publicerede artikler om emnet HER

Phthalater og kotinin i fostervand og drenges kønsorganer
Projektleder: Morten Søndergaard Jensen
Afsluttet i 2011

Phthalater og kvinders reproduktion
Projektleder: Gunnar Toft
Afsluttet i 2011
 

Poly- og perfluorerede stoffer (PFAS)

PFAS er en række af stoffer, der på grund af deres smuds- og fedtafvisende egenskaber bruges i en række produkter, herunder fødevareemballage. De ophobes i levende organismer og mistænkt for at være hormonforstyrrende.
PFAS i fødevareemballage og fødevarer
Projektleder Henrik Frandsen, DTU Fødevareinstituttet. Projektet blev afsluttet i foråret 2015
 

Cocktaileffekter

Cocktaileffekter er karakteriseret ved, at samtidig udsættelse for mange stoffer, der hver er tilstede i ganske små og isoleret set uskadelige koncentrationer, samlet kan give en sundhedsskadelig effekt. Det har vi kigget nærmere på i mennesker og i dyrestudier.
Hvilken kemisk cocktail udsættes morgendagens danskere for?
Projektleder Anders Juul. Projektet blev afsluttet i foråret 2015

Kombinationseffekter/gruppering af hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2013 . Se publicerede artikler om emnet HER

Sene kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet forår 2012 med en rapport til Miljøstyrelsen

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Ulla Hass
Projektet blev afsluttet i 2011
 

Pesticider

Pesticider bruges til bekæmpelse af uønsket ukrudt og skadedyr. Nogle pesticider har hormonforstyrrende virkninger.
Betydning af pesticideksponering i fostertilværelsen for børns pubertetsudvikling og vækst
Projektleder Helle Raun Andersen. Projektet blev afsluttet i foråret 2015

Effekter af blandinger af hormonforstyrrende stoffer - inklusive pesticider
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER

 

Bisphenol A (BPA)

BPA er et meget omdiskuteret kemikalie, der blandt andet kan benyttes i coatning af dåser, i hårde plastprodukter og i thermopapir. Vi har undersøgt danskernes udsættelse for stoffet og eventuelle sundhedsskadelige effekter i flere forskellige studier.
Undersøgelse af urinudskillelse af bisphenol A (BPA) og andre formodede hormonforstyrrende stoffer hos danske børn og unge
Projektleder Hanne Frederiksen. Projektet blev afsluttet med udgangen af 2011. Link til publicerede data er HER. Vi har også målt BPA i danske mødre og deres børn i et EU-projekt (DEMOCOPHES). Link til disse publicerede data er HER.

Ekstra undersøgelser af effekter af Bisphenol A på udvikling af brystvæv, østruscyklus og adfærd
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2013.

 

Vandmiljøet

Mange hormonforstyrrende stoffer ender i det danske vandmiljø, hvor de kan påvirke en række forskellige organismer. Vi har undersøgt hvordan nogle af stofferne virker på fisk og muslinger.
Hormonforstyrrende effekter i det danske ferskvandsmiljø 
Projektleder Poul Bjerregaard. Projektet blev afsluttet med udgangen af 2011. Se publicerede artikler HER

Hormonforstyrrende effekter i det danske ferskvandsmiljø - 2
Projektleder Poul Bjerregaard. Projektet blev afsluttet i 2013. Læs publicerede artikler HER

Støtteprojekt til muslingeprojekt
Projektleder Poul Bjerregaard. Projektet blev afsluttet i 2013. Læs publicerede artikler HER

Vitellogenin hos ferskvandsmuslinger og test af SIN-liste stof
Projektleder Poul Bjerregaard. Projektet blev afsluttet i 2013. Læs publicerede artikler HER 

Hormus - hormonforstyrrende stoffers påvirkninger af muslinger i ferskvandsmiljøet
Projektleder Pia Lassen

Hormonforstyrrende kemikalier i vandløb
Projektleder Pia Lassen. Projektet blev afsluttet i 2009.

 

Biomonitorering og effekter på mennesker

Ved brug af kemiske analyser kan vi måle niveauet af en række forskellige hormonforstyrrende stoffer hos mennesker. Vi måler især i serumprøver og urinprøver. I nogle studier sammenligner vi indholdet af stofferne med forskellige helbredsparametre.
Association mellem eksponering til hormonforstyrrende stoffer og testikelfunktion hos unge danske mænd, der er bærere af filaggrin genmutationer
Projektleder Hanne Frederiksen. Projektet blev afsluttet i 2015. Link til publicerede data er HER

Tidlig eksponerings betydning for børns kropssammensætning og risiko for udvikling af overvægt/fedme
Projektleder Katharina Main. Projektet blev afsluttet i foråret 2015

Undersøgelse af anti-müllerisk hormon (AMH) som biomarkør for ovariefunktion og pubertet 
Projektleder Anders Juul. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER

Belysning af danskernes belastning med hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Tina Kold Jensen. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER.

Pilotprojekt: Mulige effekter af hormonforstyrrende stoffer på humane sædceller
Projektleder Niels E. Skakkebæk. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER

Belysning af gravide danske kvinders udsættelse for hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Tina Kold Jensen. Projektet er afsluttet med udgangen af 2011. Læs publicerede artikler om emnet HER

Hormonforstyrrende stoffer og hormonrelaterede sygdomme
Projektleder Anders Juul. Projektet blev afsluttet i 2011.

 

Rådgivning

Vi rådgiver ofte Miljøstyrelsen i vanskelige problemstillinger vedrørende hormonforstyrrende stoffer.
Human biomonitorering af ikke-persistente stoffer i urin: gennemgang af forudsætninger for beregning af dagligt indtag
Projektleder Anna-Maria Andersson. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER.

Testkrav ifm. identifikation af hormonforstyrrende stoffer (testpakke-projekt)
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i foråret 2013. Læs rapporten HER 

Input til REACH-review i 2013 om hormonforstyrrende stoffer (tærskelværdi-projekt)
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2012. Læs rapporten HER

Vurdering af kemikalier på SIN listen
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i maj 2012 med rapport til Miljøstyrelsen. Læs rapporten HER og HER

Udredningsprojekt om kriterier for hormonforstyrrende stoffer 
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2011 med rapport til Miljøstyrelsen. 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu