CeHoS kontrakt - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

CeHoS kontrakt

Om CeHoS
CeHoS kontrakt

Center for Hormonforstyrrende Stoffer er en aktivitet under den ny fælles kemiindsats 2018-2021, som administreres af Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøstyrelsens repræsentant er formand for centrets styregruppe, som godkender centrets arbejdsprogram, og centret afrapporterer løbende sine aktiviteter til Miljøstyrelsen.

Centret udfører uafhængig videnopbygning under rådgivning fra et internationalt forskningspanel i form af projekter, der kan medvirke til at lukke videnhuller relateret til problemstillingen om hormonforstyrrende stoffer. Centrets videnopbygning bidrager dermed til myndighedernes arbejde med at forebygge og regulere. Herudover giver centret i begrænset omfang faglig Ad Hoc rådgivning til Miljøstyrelsen.
 
Center for Hormonforstyrrende Stoffer blev oprettet i december 2008 med finansiering fra Miljøministeriet. Centrets finansiering er blevet forlænget tre gange, først med Kemikaliehandlingsplan 2010-2013, dernæst med Kemikalieindsatsen 2014-2017 og senest i forbindelse med den ny fælles kemiindsats. Finansiering af centret er herved sikret frem til udgangen af 2021.

Du kan hente og læse Centrets beretning 
for 2008-2017 her: 
Du kan her hente og læse rapporten over den eksterne evaluering af CeHoS, som blev gennemført sommeren 2017. Rapporten er på engelsk.
Center for Hormonforstyrrende Stoffer cehos.rigshospitalet@regionh.dk +45 3545 5085
Tilbage til indhold