Velkommen til Center for Hormonforstyrrende Stoffer - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

 
 
 
 
 
 
Se hvilke projekter vi har gang i - der er både mennesker, rotter og frøer med.

 
Tak til alle der deltog til årets Informationsdag. Præsentationerne fra dagen kan findes her.
 
Se eksempler på projekter, hvor vi har rådgivet Miljøstyrelsen
Seneste opslag    


 
PhD forsvar: Human induced pluripotent stem cells to study developmental toxicity in vitro
April 2021
 
Fredag den 16. april forsvarede PhD-studerende Karin Lauschke sin PhD, omhandlende humane inducerede pluripotente stamceller og hvorvidt disse er egnede til at undersøge kemikalier for hormonforstyrrende effekter. 
 
 
 
 
 
Foto: Colourbox
Radioprogram om hormonforstyrrende stoffer
Januar 2021
 
Lyt med når vært og videnskabsformidler Emil Hoffmann Nielsen taler med leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer Anna-Maria Andersson om hormoner og hormonforstyrrende stoffer i radioprogrammet Kraniebrud på RADIO4. Her kan du blive klogere på, hvorfor vi er bekymrede for de hormonforstyrrende stoffer, hvordan de kan forstyrre vores egne hormoner og hvilke befolkningsgrupper, der er de mest udsatte. Lyt med til det og meget mere HER.

 
 
 
 
 
Foto: Colourbox
Flere kemikalier kan vurderes for hormonforstyrrende effekter konkluderer nyt studie
September 2020
 
En europæisk vejledning, som er udviklet til at identificere hormonforstyrrende pesticider, kan ifølge forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Rigshospitalet med nogle tilpasninger også bruges til at vurdere, om andre kemikalier har hormonforstyrrende effekter. Kemikaliet butylparaben, som bl.a. bruges til at forlænge holdbarheden af kosmetiske cremer, blev brugt som eksempel til at demonstrere dette. Forskergruppen kunne ved hjælp af EU’s retningslinjer konkludere, at butylparaben er hormonforstyrrende for mennesker. Studiet er gennemført med midler fra Miljøstyrelsen og danner baggrund for, at butylparaben nu er på EU's såkaldte Kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Du kan læse mere om studiet HER.
 
 
 
 
 
Foto: Colourbox
Hjemmeside lanceret med overblik over hormonforstyrrende stoffer i EU
Juni 2020
 
Miljøstyrelsen har de seneste år stået i spidsen for et projekt, som gør, at Danmark, sammen med Belgien, Frankrig, Holland og Sverige, nu lancerer en ny hjemmeside indeholdende dynamiske lister over hormonforstyrrende stoffer. Formålet med at samle listerne på én hjemmeside har været, at udbrede kendskabet til hormonforstyrrende stoffer samt at øge gennemsigtigheden og samarbejdet på tværs af lovgivninger, hvor hormonforstyrrende stoffer kan indgå. Hjemmesiden indeholder en rækker lister; liste I: en oversigt over de stoffer, som allerede er konkluderet som hormonforstyrrende i EU, liste II: liste over stoffer som er ved at blive undersøgt herfor, liste III: liste med stoffer som nationale myndigheder har vurderet at have mulige hormonforstyrrende effekter, men for hvilke der endnu ikke er nogen EU-regulering. I forbindelse med lanceringen, har Miljøstyrelsen sat ni stoffer på liste III, herunder med baggrund i undersøgelser udført af Center for Hormonforstyrrende Stoffer i efteråret 2018. Rapporten kan findes HER

Besøg den nye hjemmeside HER
 
Foto: Colourbox
CeHoS Informationsdag 30. oktober 2019
September 2019
 
Programmet for årets informationsdag ligger nu fast, og der er åbent for tilmeldinger. I år er der fokus på vores udsættelse for perflourerede stoffer, som bl.a. findes i fødevareemballage, hvordan vi kan bruge de danske registre som proxy for udsættelsen for visse hormonforstyrrende stoffer, og derudover er der fokus på, hvordan vi undgår uønsket kemi i e-handel. Se flere detaljer om dagen her.
 
Ny rapport offentliggjort om risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer
Februar 2019
 
I et projekt under Center for Hormonforstyrrende Stoffer har forskere fra DTU Fødevareinstituttet, Syddansk Universitet og Rigshospitalet udarbejdet anbefalinger til måden hvorpå hormonforstyrrende stoffer risikovurderes. Du kan læse mere om rapporten og finde den her.
 
Foto: Colourbox
Ni nye stoffer identificeret som hormonforstyrrende – ny rapport offentliggjort
Oktober 2018

Som led i et CeHoS projekt har forskere fra DTU Fødevareinstituttet gennemgået forskellige myndigheders og NGO’ers eksisterende lister med i alt mere end 7.000 mistænkte, hormonforstyrrende stoffer.   
Du kan læse mere om projektet og hente hele rapporten her.
 
PhD forsvar: Developmental Toxicity of Perfluorhexane Sulfonate (PFHxS)
Oktober 2018

Louise Ramhøj forsvarede sin PhD den 29. oktober på DTU. Formålet med PhD-projektet har været, ved hjælp af rotteforsøg, at undersøge PFHxSs toksiske effekter på udviklingen, med et særligt fokus på effekter i reproduktions-, thyreoideahormon- og immunsystemet. Derudover blev PFHxS undersøgt for kombinationseffekter ved at udsætte rotterne for både PFHxS og en blanding af 12 hormonforstyrrende kemikalier, som er repræsentative for, hvad mennesker udsættes for i dagligdagen. Studierne viste, at udsættelse for PFHxS i kombination med blandingen af miljøkemikalier førte til øget toksicitet af PFHxS for nogle effekter, og at PFHxS og blandingen af miljøkemikalier kunne potentiere effekten af hinanden. Dette indikerer, at den nuværende europæiske metode til regulering af kemikalier, hvor risikovurdering foretages for et kemikalie ad gangen, kan undervurdere risikoen for mennesker, som jo i dagligdagen udsættes for en kompleks blanding af kemikalier. Projektet har været delvist finansieret under CeHoS. 
Vejledere på projektet er seniorforsker Marta Axelstad, professor Ulla Hass samt seniorforsker Charlotte B. Madsen.
 
Center for Hormonforstyrrende Stoffer forlænges til 2021
April 2018

Som et led i den ny Fælles kemiindsats for perioden 2018-2021 er der afsat midler til en fortsættelse af Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Der er i aftalen særligt fokus på at beskytte sårbare grupper såsom ufødte, børn og unge mod skadelig kemi i både produkter og fødevarer. Detaljerne i  den ny Fælles Kemiindsats kan findes her.
 
 
CeHoS informationsdag 2017
September 2017

CeHoS informationsdag fandt sted den 31. oktober kl. 10-16. Som tidligere år bliver dagen afholdt på Rigshospitalet (Auditorium 1).
Program for dagen kan du finde her
 
CeHoS beretning 2008-2017
September 2017

CeHoS beretning for 2008-2017 kan nu hentes og læses her.

 
Ekstern evaluering af CeHoS
September 2017

Forår og sommer 2017 gennemførtes en ekstern evaluering af CeHoS med fokus på det arbejde, som er blevet udført i perioden 2008-2017. Bedømmelsedkomiteen bestod af tre udenlandske eksperter, som besøgte centret i to dage i juni. Ved besøget havde komiteemedlemmerne mulighed for at interviewe partnerne i centret og repræsentanter for myndighederne. Forud for besøget havde komiteen modtaget baggrundsmateriale om centret og dets arbejde. Rapport for den eksterne evaluering indeholdende bedømmelseskomiteens udtalelser, en beskrivelse af evalueringsprocessen og baggrundsmaterialet om centret kan hentes og læses her.

 
9th Copenhagen Workshop on Endocrine Disrupters (COW2017)
Maj 2017

I starten af maj 2017 mødtes omkring 200 forskere fra hele verden på Rigshospitalet for i fire dage for at præsentere og diskutere ny viden om hormonforstyrrende stoffers effekter på mennesker og miljø til den internationale konference COW2017. COW2017 var den niende i rækken af videnskabelige workshops, som Klinik for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet har afholdt om emnet hormonforstyrrelser og hormonforstyrrende stoffer. 
Miljøstyrelsen har tradition for at støtte disse konferencer økonomisk. De seneste år er støtten sket gennem Center for Hormonforstyrrende Stoffer.

Link til worshoppens hjemmeside HER
 
Præsentationerne fra CeHoS Informationsdag 2016
20. dec 2016

Optagelser af præsentationerne fra CeHoS Informationsdag 2016 er nu lagt op og kan ses her.
Tak til Erik Albertsen (Flybyfilm.dk) for produktion af videoerne.
 
 
Forebyggelse af nedsat frugtbarhed
Oktober 2016

En række forskere, herunder Professor Anders Juul fra Center for Hormonforstyrrende Stoffer, har sammen forfattet rapporten 'Forebyggelse af nedsat frugtbarhed'. 

Konklusionerne af den nye rapport præsenteres ved en eftermiddagskonference arrangeret af Vidensråd for Forebyggelse og Sex & Samfund. Konferencen henvender sig til sundhedsprofessionelle, som er i kontakt med unge og voksne i den reproduktive alder, samt politikere, der arbejder med nedsat frugtbarhed.

Konferencen finder sted i DGI nyen i København. Deltagelse er gratis. Læs mere HER, hvor du også kan tilmelde dig.
 
 
Danske børn har solfiltre i kroppen året rundt

Studier fra CeHos og Rigshospitalets EDMaRC viser, at danske børn har flere forskellige solfiltre i kroppen - også i november måned, hvor solcremen for længst er lagt på hylden. Solfiltre er hormonforstyrrende og for nyligt vist at forstyrre sædcellers svømmeevne.

Se Politikens artikel om undersøgelsen HER
 
 
Kan perfluorerede stoffer påvirke, hvor tyk du bliver?

Studier fra Syddansk Universitet har fundet, at kroppens niveau af de perfluorerede stoffer PFOS og PFOA i barndommen hænger sammen med BMI og maveomfang i ungdommen og det tidligere voksenliv. PFOS og PFOA er populære på grund af deres fedtafvisende egenskaber, og bruges derfor i en række produkter. De er imidlertid svære at slippe af med, når de først er optaget i kroppen.  

Se det engelske videnskabelige abtract HER.
 
 
Hormonforstyrrende stoffer fremskynder overgangsalderen

Dyrestudier fra DTU Fødevareinstituttet og CeHoS viser, at hunrotter, der i fostertilværelsen blev udsat for en blanding af forskellige hormonforstyrrende stoffer, har færre æg i æggestokkene og risikerer at gå tidligere i overgangsalderen. Resultaterne skaber bekymring for, at hormonforstyrrende stoffer også påvirker overgangsalderen hos kvinder. 

Læs DTU Fødevareinstituttets pressemeddelelse om emnet HER eller se det engelske videnskabelige abtract HER.
 
 
Stoffer i fødevareemballage forstyrrer hormonerne

In vitro undersøgelser viser, at flere af de stoffer, der bruges i fedtafvisende emballage, har hormonforstyrrende egenskaber. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og CeHoS har målt et helt panel af de såkaldte polyfluoralkyl stoffer (PFAS) og fundet, at flere af stofferne havde østrogene og antiandrogene egenskaber.

Se det engelske videnskabelige abtract HER.
 
 
Lave doser Bisphenol A påvirker udviklingen

Når rotter udsættes for lave doser af det hormonforstyrrende stof Bisphenol A i fosterlivet, påvirker det deres adfærd og vægt, deres brystudvikling og deres sædkvalitet senere hen. 

Det meget omdiskuterede stof Bisphenol A findes i konservesdåser og i nogle former for plastflasker.

De nye undersøgelser er udført på DTU Fødevareinstituttet og er støttet af CeHoS

Læs DTUs pressemeddelelse om emnet HER

Se engelsk abstract og link til de fulde artikel HER
 
Triclosan og hovedomfang hos nyfødte drenge

Et nyt CeHoS-støttet studie har vist, at nyfødte danske drenge, der i fosterlivet blev udsat for høje niveauer af triclosan, har signifikant mindre hovedomfang. Triclosan, der mistænkes for at være hormonforstyrrende, findes som konserveringsmiddel i blandt andet sæbe og tandpasta.   

Fundet er baseret på Odense Børnekohorte, der har fulgt mere end 500 kvinder gennem graviditeten og nu følger børnenes vækst og udvikling. Kohorten ledes af professor Tina Kold Jensen, der også står bag de nye fund. 

Se DRs program om hormonforstyrrende stoffer og de nye undersøgelser HER.

Se engelsk abstract og link til den fulde artikel HER.
 
Ftalater og anogenital afstand hos danske børn

Et nyt CeHoS studie fandt ingen sammenhæng mellem danske gravides udsættelse for ftalater og anogenital afstanden hos kvindernes nyfødte børn. 

Anogenital afstanden er et udtryk for fostrets udsættelse for testosteron. Tidligere svenske og amerikanske undersøgelser har fundet, at høj ftalateksponering hang sammen med en kortere anogenital distance. Niveauerne af ftalater var dog markant højere i de udenlandske studier.

Se engelsk abstract og link til den fulde artikel HER.

 
Hormonforstyrrende stoffer og ålekvabber

En ny undersøgelse viser, at to velkendte hormonforstyrrende stoffer, som findes i miljøet, kan forårsage misdannelser hos ålekvabbeyngel. Studiet er fra Biologisk Institut, Syddansk Universitet og udført under Center for Hormonforstyrrende Stoffer.

Læs hvad forskerne bag kan fortælle om fundet HER
Læs hele artiklen HER (kun begrænset adgang)
 
Solfiltret BP3 er hormonforstyrrende

En ny undersøgelse viser, at UV-filtret benzophenon-3, der bruges i solcreme, er hormonforstyrrende i fisk. Studiet er fra Biologisk Institut, Syddansk Universitet og udført under Center for Hormonforstyrrende Stoffer.

Læs mere i Miljøstyrelsens pressemeddelelse HER 
og se abstrakt for originalartiklen HER
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu