SDU projekt - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

Hvad laver vi ? > Projekter
 

Hormonforstyrrende stoffer i vandmiljøet – udvikling af pålidelige metoder til brug i muslinger 

Projektleder: 
Professor Poul Bjerregaard, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Ny udgivelse

Den første udgivelse relateret til projektet er allerede udkommet:

Jane E Morthorst
Annnual variation in bivalve yolk protein levels - complicating the use of yolk protein as biomarker in bivalves
Comparative Biochemistry and Physiology Part C. Accepted November 2016.
 
Fisk påvirkes af hormonforstyrrende stoffer i vandmiljøet, og det ses bl.a. i form af ægceller i testiklerne (intersex) og øget produktion af æggeblommeprotein. Blommeproteinet findes normalt kun hos kønsmodne hunner og i meget lave koncentrationer hos hanner og ikke-kønsmodne fisk. 

Grundig undersøgelse af den basale hormonelle regulering af reproduktionen hos fisk har vist, at dannelsen af proteinet kan påvirkes med hormoner og hormonforstyrrende stoffer. Påvisning af ændringer i blommeproteinkoncentrationen er dermed en vidt udbredt markør til at identificere hormonforstyrrende stoffer og er bl.a. en del af en OECD-testguideline til påvisning af kemikaliers hormonforstyrrende effekter. Lignende validerede og stabile tests for muslinger findes ikke, og den basale viden om reguleringen af muslingers reproduktion er mangelfuld. 

Muslinger filtrerer store vandmasser og alger, og er dermed vigtige for vandkvaliteten. Pga. deres filtrerende levevis udsættes muslinger for kemikalier i vandet, og de kan dermed være ekstra udsatte for kemikalier i vandmiljøet. Der er kun fundet enkelte tilfælde af intersex hos muslinger i naturen, men mange undersøgelser har vist forøgede blommeproteinniveauer. Dog er den anvendte metode til blommeproteinbestemmelse ikke specifik; den er aldrig blevet valideret og resultaterne i litteraturen er meget varierende, hvilket er kritisk, når sådanne data bruges til vurdering af vandkvalitet og evt. i regulatoriske sammenhænge. Derudover det uklart om muslingers reproduktion styres af de samme kønshormoner som reproduktionen hos hvirveldyr, og dermed er det også uklart, om de påvirkes af de samme hormonforstyrrende kemikalier som hvirveldyr. For at kunne vurdere mulige effekter af hormonforstyrrende stoffer på muslinger i både forsøg og i miljøet er det derfor vigtigt at have pålidelige metoder til måling af blommeprotein og kende den basale reproduktionsbiologi – dette er fokusområdet i SDUs projekter i CeHoS.

Projektet forløber i perioden 2014 - 2017


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu