Prenatal eksponering og pigers reproduktion - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

Hvad laver vi ? > Projekter
 

Undersøgelse af prænatal eksponering for miljøkemikalier og effekter på kvindelig reproduktion i puberteten 

Projektleder 
Prof. Katharina Main, Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

 
 
Mens der er blevet forsket en del i miljøkemikaliers eventuelle effekter på det mandlige reproduktionssystem, mangler der tilsvarende undersøgelser af, hvorvidt eksponering for stoffer med hormonforstyrrende effekter kan have en sundhedsskadelig virkning på det kvindelige reproduktionssystem. Nylige studier peger dog på, at pigers pubertet starter tidligere nu end for blot få årtier siden, og in vitro og dyrestudier har fundet, at nogle miljøkemikalier kan påvirke æggenes udvikling og modning, hvilket igen vides at skade fertiliteten. 

I det aktuelle projekt vil vi benytte en veletableret mor-barn kohorte, der blev etableret i perioden 1997-2001. Gravide kvinder blev dengang rekrutteret og undersøgt, og deres børn er blevet undersøgt gentagne gange op igennem barndommen. Cirka 1.000 af døtrene fra kohorten har nu nået pubertetsalderen. Disse piger inviteres ind til en enkelt undersøgelse, hvor deres reproduktive helbred vurderes. Som led i undersøgelsen ultralydsscannes pigernes æggestokke, og de får taget en blodprøve, der blandt andet analyseres for antimüllersk hormon (AMH), der er en god markør for reserven af æg i pigernes æggestokke. Data om pigernes reproduktive helbred vil blive sammenholdt med viden om deres eksponering for en række forskellige miljøkemikalier. 

Man ved fra andre studier, at eksponering kan påvirke helbredet, både når det finder sted under fosterudviklingen, men også når påvirkningen sker gennem barndommen eller i puberteten. Vi undersøger derfor både betydningen af den tidlige eksponering, gennem analyse af kemikalier hos moderen, dengang hun var gravid, og den aktuelle eksponering, der vurderes ved analyse af blod- og urinprøver fra pigerne selv. Resultaterne vil også tage højde for betydningen af en række livsstilsfaktorer, der vides at kunne påvirke fertiliteten. 

Vi forventer at studiet kan bidrage med væsentlig ny viden om en eventuel sammenhæng mellem udsættelse for stoffer med hormonforstyrrende effekter og pigers reproduktive helbred.

Projektet forløber i perioden 2014 - 2017


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu