PFC projekt beskrivelse - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

Hvad laver vi ? > Projekter
 

Hormonforstyrrende effekter af perfluorerede stoffer (PFCer): 
in vitro profilering og effekter i rotter efter eksponering under udviklingen 
for en PFC plus/minus baggrundseksponering for en blanding af kendte hormonforstyrrende stoffer 

Projekt leder: 
Professor Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet 

 
 
Perfluorerede stoffer (PFCer) er en stor gruppe syntetisk fremstillede stoffer, der kan afvise både vand og olie - en egenskab der gør dem ideelle at bruge i mange forskellige forbruger- og industriprodukter. Der er mistanke om, at flere PFCer kan have bl.a. hormonforstyrrende effekter, men overordnet set er denne gruppe af stoffer stadig kun meget lidt undersøgt for skadelige effekter. Hos mennesker er der fundet PFCer i blod, urin og modermælk. Stofferne har en meget lang halveringstid hos mennesker og der er derfor en risiko for, at eksponering kan føre til skadelige effekter. 

Formålene med projektet er at: 
- Udføre en bred toksikologisk in vitro profilering af forskellige PFCer for at vurdere, hvilke PFCer der kan føre til hvilke typer af hormonforstyrrende aktivitet 
- Udføre videnopbygning mht. eksisterende in vitro og in vivo data om hormonforstyrrende og reproduktionsskadende effekter af PFCer, for at kunne udvælge en af dem til videre undersøgelser i dyreforsøgene 
- Undersøge hormonforstyrrende effekter i rotter udsat for en PFC under udviklingen. Fokus er skadelige effekter tidligt og senere i livet, kombinationseffekter, markører for virkningsmåder, samt potentiel nonmonoton dosis-respons sammenhæng og lavdosiseffekter 
- Bidrage med viden, der er relevant for at vurdere de nuværende principper for risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer mht. kombinationseffekter, non-monoton dosis-respons og lavdosiseffekter. 

Projektet forløber i perioden 2014 - 2017


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu