Kemikalier og snegle - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Kemikalier og snegle

Hvad laver vi ? > Projekter
Kemikalier skal være sikre for mennesker og miljø
Projektleder: Lektor Jane Morthorst, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Hver dag er vi i kontakt med flere tusinde forskellige kemikalier og mange af kemikalierne udledes til miljøet via f.eks. røg og spildevand. Nogle af kemikalierne kan påvirke hormonsystemet, og dermed f.eks. reproduktionen og stofskiftet, hos dyr og mennesker, og det kan få negativ betydning for både menneskers sundhed, miljøet og biodiversiteten.
 
Hvorvidt kemikalier kan skade f.eks. hormonsystemet, udviklingen og reproduktionen hos mennesker og dyr i miljøet testes i forskellige modelorganismer f.eks. mus og fisk, og testene er derfor nødvendige for at beskytte mennesker og miljøet mod skadelige effekter af kemikalier. Samtidig er der et stort ønske om at reducere brugen af vertebrater (hvirveldyr så som pattedyr og fisk) ved at benytte dyr og livsstadier med lavere grad af sanse- og følelsesopfattelse. Det kan f.eks. være invertebrater (hvirvelløse dyr så som snegle og insekter) og de tidlige larvestadier hos fisk. Derfor er der brug for udvikling af nye testmetoder og modelorganismer. For at kunne udvikle følsomme og præcise testmetoder er det afgørende at kende modelorganismernes basale biologi. Selv om invertebrater udgør 95% af alle klodens dyrearter og de udgør grundlaget for fødekæder og økosystemer, ved vi desværre meget lidt om de fleste invertebraters biologi, og hvordan de f.eks. regulerer deres udvikling og reproduktion.

Derfor bruger vi i dette projekt den såkaldte stor mosesnegl (Lymnaea stagnalis), som er en velkendt model indenfor neurobiologi og er udbredt i store dele af verden, og derudover de tidlige larvestadier af zebrafisk (Danio rerio). Vi undersøger, hvordan vi kan bruge dem til at teste kemikalier for bl.a. hormonforstyrrende effekter, og vi vil bl.a. undersøge, om udsættelse for kemikalier kan medføre målbare vækst- og adfærdsændringer, og om disse ændringer er følsomme og specifikke nok sammenlignet med de eksisterende tests på vertebrater.

Projektet vil bidrage med udvikling og forbedring af metoder til test af kemikalier samt bedre forståelse af invertebraternes basale biologi. Dette vil på sigt betyde, at brugen af vertebrater til test af kemikalier kan reduceres. Samtidig vil den øgede forståelse af invertebraternes biologi, og hvordan de påvirkes af kemikalier, bidrage med viden til bedre beskyttelse af invertebraterne og deres levesteder og dermed forbedre mulighederne for øget biodiversitet.

Zebrafisklarve
Foto: Sina Volz
Voksne individer af stor mosesnegl (Lymnaea stagnalis) i laboratoriet
 
Foto: Knud L. Pedersen
Center for Hormonforstyrrende Stoffer cehos.rigshospitalet@regionh.dk +45 3545 5085
Tilbage til indhold