Historien om BP-3 - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

 
 
Et videnshul blev mindre - historien om solfiltret BP-3

Tilbage i 2011 og 2012 indsamlede vi den tilgængelige viden om en række stoffer - herunder solfiltret benzophenon-3 (BP-3) og en række andre solfiltre. Al den viden er samlet HER og HER

Det fremgik tydeligt af CeHoS rapporterne, at selvom mange mennesker udsættes for forskellige solfiltre, især BP-3, så ved vi slet ikke nok om stoffet. De få undersøgelser der var lavet, gav dog mistanke om hormonforstyrrende effekter. 

Miljøstyrelsen rekvirerede derfor yderligere undersøgelser hos CeHoS. Blandt andet var der behov for belysning af solfiltrets påvirkning af vandmiljøet. CeHoS' forskere ved Syddansk Universitet kastede sig over projektet. Resultatet var entydigt:

- Der er ingen tvivl om, at stoffet er hormonforstyrrende. Vi har testet det på fisk i laboratoriet, og resultaterne viser tydeligt, at de fisk, som blev udsat for BP-3 fik hæmmet deres udvikling af kønskirtlerne, og forskubbet ratioen mellem hunner og hanner, så der kom flere hunner end normalt. Da fisk er vertebrater ligesom mennesker og vi stort set har samme hormonsystem, er det sandsynligt, at BP-3 også kan påvirke mennesker,

er Karin Lund Kinnberg, akademisk medarbejder, Ph.d. fra Syddansk Universitet citeret for i Miljøstyrelsens pressemeddelelse om fundet.

Forløbet er et fint eksempel på, hvordan CeHoS genererer den nødvendige viden om et relevant hormonforstyrrende stof, som danskere og det danske miljø udsættes for dagligt.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu